Vest
Najave
Postavljeni reciklažni kontejneri u beogradskim osnovnim školama - Ponedeljak, 10  maj  2010

Beogradska kulturna mreža kupila je i postavila 05. marta 2010. godine reciklažne kontejnere u tri beogradske osnovne škole. Deo sredstava za kupovinu ovih kontejnera prikupljen je kroz durštvenu kampanju Biram da recikliram koja je realizovana 2009. godine, a deo sredstava odvojila je Beogradska kulturna mreža kao kompanija koja društveno odgovorno posluje.

Reciklažni kontejneri su postavljeni u osnovnim školama na teritoriji opštine Novi Beograd:

  • O.Š. Borislav Pekić,
  • O.Š. Kneginje Ljubice i
  • O.Š. Jovan Dučić.

Tehničku realizaciju pražnjenja reciklažnih kontejnera za PET, metal, staklo i papir vršiće JP Gradska Čistoća Beograd.

Plan Beogradske kulturne mreže je da se kampanja Biram da recikliram nastavi i u 2010. godini kako bi se na dugoročnom nivou što više beogradskih osnovnih škola opremilo kontejnerima za reciklažu.

Data/Images/picture_003_s.jpg

Data/Images/picture_006_s.jpg

Data/Images/picture_013_s.jpg

Data/Images/picture_017_s.jpg

······ © Beogradska Kulturna Mreža D.O.O. ········· design by Trilenium & MASSVision ······