Prethodni rad osnivača

Osnivači BKM-a su grupa mladih ljudi koji su stekli zavidno iskustvo u svojim oblastima rada sarađujući sa nekim od najpoznatijih klubova u prestonici, kao i radeći na značajnim nezavisnim projektima. Neki od autohtonih radnih angažmana su bili:

  • Koncert britanske grupe "FAITHLESS", april 2004, Hala Sportova Beograd / 5.000 posetilaca.
  • Promocija EXIT Festivala u Beogradu, najvećeg muzičkog festivala u jugoistočnoj Evropi, 2002. i 2003. godine.
  • Podrška projektu Putujemo u Evropu 2005 – 100 najboljih studenata Srbije mesec dana u zemljama EU.
  • ILP (I Love Politics) / 9. maj - 18. jun 2004. - Internacionalni projekat u saradnji sa Cool Politics Holland, obeležavanje Dana Evrope i realizacija kulturne i omladinske razmene sa zemljama EU.
  • menadžment kluba KST / najstarijeg kluba u zemlji, 1995-2000; rukovođenje, programske i koncertne aktivnosti, PR predstavljanje kluba u medijima
  • menadžment kluba Andergraund, kluba No.1 u SCG, 1999-2001; programske i koncertne aktivnosti kluba, PR kampanja i neposredno medijsko predstavljanje
  • menadžment kluba Que Pasa, elitnog IN mesta Beograda, 2002; programsko uredništvo i PR kampanja
  • menadžment kluba Eleven, ekskluzivnog lounge bara, 2002; program i medijsko predstavljanje
  • zapažen rad na mnogobrojnim društveno angažovanim projektima internacionalnog karaktera, sa posebnim akcentima na razvoju građanskog društva, demokratije i puta ka Evropi; Neke od organizacija sa kojima je ostvarena saradnja: IREB, Freedom House, Fond Za Otvoreno Društvo, Građanske Inicijative, USAID, German Marshal Fund, Holandska Ambasada, Švajcarska Ambasada.
······ © Beogradska Kulturna Mreža D.O.O. ········· design by Trilenium & MASSVision ······