Organizaciona struktura

Upravni odbor BKM D.O.O. predstavlja krovno telo više posebnih organizacionih celina, koje zajedno učestvuju u radu i kreiranju događaja.

U okviru organizacije postoje posebni timovi mladih profesionalaca koji se bave strateškim planiranjem, marketingom, menadžmentom, fundraisingom, PR-om itd. Tokom višegodišnjeg rada, organizatori su samostalno ili u saradnji sa drugim organizacijama realizovali veliki broj muzičkih, društvenih, sportskih i političkih dešavanja, marketing kampanja, promocija, turneja, prezentacija, itd.

······ © Beogradska Kulturna Mreža D.O.O. ········· design by Trilenium & MASSVision ······